TEG B2

Cleachta Sonraí Pearsanta (TEG B2)

Má léann tú an cápéis, “Siollabas agus Treoir d’Iarrthóirí, Meánleibhéal 2” le haghaidh an TEG, tiocfaidh tú ar liosta de ceathar earra deag. Seo iad na topaicí is gá ort staidear agus a thuiscint roimh an scrúdú, agus is iad na sonraí pearsanta an chéad dul síos. Beidh mé ag feachaint ar an ábhar sin anseo. Tugann an doiciméad go…

Continue Reading

TEG B2

Iarratas Ar Turas (Cleachtadh don TEG B2)

Seo píosa beag cleachtadh don scrúdú TEG B2. Fuair mé an cheist seo as an scrúdú samplach ar an suíomh TEG. Seo ceist a haon ar an dara scrúdú samplach ins an bpáirt Scríbhneoireacht agus Úsáid na Gaeilge. Bhí an chéist seo an-ghreannmhar domsa nuair a léigh mé é den chéad uair mar gheall ar mo chuid pleannana leis an…

Continue Reading