TEG B2

Cleachta Sonraí Pearsanta (TEG B2)

Má léann tú an cápéis, “Siollabas agus Treoir d’Iarrthóirí, Meánleibhéal 2” le haghaidh an TEG, tiocfaidh tú ar liosta de ceathar earra deag. Seo iad na topaicí is gá ort staidear agus a thuiscint roimh an scrúdú, agus is iad na sonraí pearsanta an chéad dul síos. Beidh mé ag feachaint ar an ábhar sin anseo.

Tugann an doiciméad go leor eolais duit le samplaí as na riachtanais faoi gach ceannteideal, ach go bunúsach níl ann ach deich rud le tuiscint agat:

  1. Ag cur ceisteanna ag daoine fúthú agus ag freagairt ceisteanna fút féin.
  2. Ag cur daoine in aithne, ag baint úsáid as teideal foirmeálta más gá.
  3. Ag caint faoi ainmneacha, leasainmneacha srl.
  4. Ag cur ceisteanna faoi litriú ainmneacha.
  5. Ag lorg agus ag soláthar eolais faoi shonraí teagmhála.
  6. Ag iarraidh ar dhuine doiciméid, no foirm a shíniú.
  7. Ag cur ceisteanna faoi náisiúntacht agus a freagairt na ceisteanna sin.
  8. Ag fiafraí de dhaoine cén obair a dhéanann siad agus ag freagairt na ceiste sin.
  9. Ag labhairt faoi do theaghlach féin agus teaghlach daoine eile.
  10. Ag rá cén creideamh lena mbaineann tú/nach mbaineann tú le pobal creidimh ar bith. Ceapaim b’fhéidir go bhfuil ceiste roghnach é seo, mar is eolas an-pearsanta é sin do roinnt dhaoine.

Fumsa

Is mise Gary. Rugadh mé i mBaile Átha Cliath, agus d’fhás mé i gContae na Mhí. Chuaigh mé go mbunscoil ins an Uaimh, agus go meánscoil i gCill Dhéagláin. Nuair a bhí mé hocht bliana deag d’aois, chuaigh mé go dtí Coláiste na Tríonóide chun staidear ar cúrsa innealtóireachta á dhéanamh. Bhí spéis mór agam sna ríomhairí, ach bhí imní orm go raibh cúrsa ríomhaireachta ró-caol.

Fuair mé mo ceim sa bhliain fiche is a dó dhéag agus thosaigh mé ag obair le grúpa taighde i gColáiste na Tríonóide mar eolaí ríomhaireachta. Tar éis cúpla mhí, thug an tOllamh Séamus Lawless deis orm PhD a dhéanamh. Fuair mé an tairiscint agus thosaigh Shay agus mise ag obair le chéile. I mo thuraim, bhí duine an cliste mé, agus cé chomh deacair is féidir ceim amháin a bheith? Mar a tharla bhí an PhD is bhfad níos deacaire ná shíl mé go bheifí, agus chaith mé cuig bliana ag staidear, ag scríobh, ag léamh, agus ag déanamh taighde.

Faoi dheireadh, ar an gcéad lá mhí Aibreann san bliain fiche is a naoi deag, chuireamar isteach mo thráchtas. Go tragóideach, fuair Shay bás ach mhí amháin tar éis sin. Bhí sé ag dreapadóireacht ar Sliabh Everest agus thit sé as barr an tsléibhe. Níor bhfuair ná buíon tarrthála a cholainn.

Anois, táim ag obair ar Beyond 2022, an tionscadáil deirneach ag Shay.

Tagged ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *