TEG B2

Iarratas Ar Turas (Cleachtadh don TEG B2)

Seo píosa beag cleachtadh don scrúdú TEG B2. Fuair mé an cheist seo as an scrúdú samplach ar an suíomh TEG. Seo ceist a haon ar an dara scrúdú samplach ins an bpáirt Scríbhneoireacht agus Úsáid na Gaeilge. Bhí an chéist seo an-ghreannmhar domsa nuair a léigh mé é den chéad uair mar gheall ar mo chuid pleannana leis an Picton Castle (féach ar mo shuiomh eile mar eolais faoi sin).

Tugann an cheist roinnt eolais duit faoin turas timpeall na hEorpa, agus fútsa freisin. Níl tú ag scríobh fútsa sa saol fíor, ach faoi charachtar a thugadh duitse ins an gceist. Scríobh mé an cheist agus an eolais faoin gcarachtar thíos.

An Cheist

Tá fógra sa nuachtán ag lorg daoine chun dul ar thuras timpeall na hEorpa. Ba mhaith leat bheith páirteach sa turas. Léigh an fógra thíos agus na nótaí atá scríofa agat. Bain úsaid as na nótaí go léir agus scríobh litir iarratais. Scríobh 160-180 focal.

An Fógra

Turas Timpeall Na hEorpa

Ar mhaith leat dul ar thuras timpeall chósta iarthar na hEorpa i mbád seoil?

An bhfuil taithí seoltóireachta agat?

An bhfuil níos mó ná dhá theaga Eorpacha agat?

An mhaith leat bheith ag obair mar bhall d’fhoireann?

Táimid ag iarraidh foireann a chur le chéile a sheolfaidh an bád an Carol-Anne timpeall ar chósta iarthar na hEorpa i mí Lúnasa. Seo seans duit dul ar thuras iontach!

Scríobh litír chugainn ag insint dúinn cén fáth ar cheart duitse teacht linn!

Eolais Faoin gCarachtar

Rinné sé cúrsaí seoltóireachta ar scoil agus bhí sé ina bhall de chlub. Rásáil sé go minic agus fuair sé cúpla duais. Labhraíonn sé Béarla, Gaeilge, agus Spáinnis. Chaith sé cúpla bliain sa Spáinn agus mar thoradh air sin tá sé líofa sa Spáinnis. Is máith leis a bheith ag obair le foireann. Is altra é in ospidéal. Tá sé an-chairdiúil, agus tá sé foighneach freisin. Chomh maith leis na scileanna thuas, seineann sé ceol, tá sé in ann cócaireacht a dhéanamh. Tá suim aige san turas mar…

M’Fhreagra (294 Focail)

A chara,

Chonaic mé d’fhógra san nuachtán faoin turas timpeall na hEorpa. Bá mhaith liom m’iarratas a sheol chugaibh mar tá cuma ar an eachtrá go mbeidh sé go híontach agus bá bhreá liom pairt a ghlacadh.

Beagán eolais fúmsa. Is altra mé in Ospidéal Naomh Shéamas. Oibrim leis na dochtúirí ag tabhairt aire do dhaoine tinn. Déarfadh na hothair is duine cáirdiúil, foighneach mé agus tá dóigh mhaith agam leo. Tá taithí agam a bheith ag obair faoi brú agus ag obair le daoine eile. Is imreoir foirne mé agus réitim le daoine eile. Chomh maith le seo, tá scileanna garchabhair agam. Is docha go mbeidh sé sin úsádeach ar bord loinge. Ceapaim gur buanna an-tabhachtach iad seo don turas.

Labhraim Gaeilge (ar ndóigh), Béarla, agus Spáinnis. Nuair a bhí mé níos oige, chaith mé cúpla bliain sa Spáinn ag obair mar freastalaí. Thug an post sin méid Spainnis an-laidir dom. Déarfainn go bhfuil mé líofa ar fad sna tríu teangacha atá agam.

De réir scileann seoltóireacht, rinne mé roinnt cúrsaí seoltóíreachta nuair a bhí mé sa scoil agus bhí mé ar foireann seoltóireacht i mo dégóirí. Rásánn muid go minic ag an am agus bhuaigh muid cúpla duais i gcomortas náisiúnta. Táim fos i mo bhall de chlub i mBaile Átha Cliaith.

Tá roinnte scileanna eile agam agus is docha go bhfuil siad ar spéis agaibh. Is amhránaí le banna ceoil traidisiúnta mé. Ní bhíonn aon rabhcáin mara agam, ach is feidir liom roinnt a foghlaim. Is cocaire maith mé freisin má tá duine uait sa cocús.

Bá bhreá liom pairt a glacadh san turas seo mar is eachtra mór é agus tá cinnte agam go cuirfidh sé cor i mo shaol.

Go raibh míle maith agaibh as do chuid am.

Is mise,

Gary

Focail Nua

Patients: Othair
Application: Iarratas
I have a good bedside manner with patients: Tá dóigh mhaith agam le othair
Strengths: láidreachtaí
Experience: Taithí
Team Player: Imreoir Foirne
First Aid: Garchabhair
It will change my life: Cuirfidh sé cor i mo shaol
Sea Shanties: Rabhcáin Mara
Galley: Cocús

Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *